пʼятниця, 3 серпня 2012 р.

Аналіз інвестицій у технологічні компанії (Crunchbase з R та MongoDB).

При використанні пакету RMongo ми зіткнулися з обмеженнями при роботі з вкладеними структурами.
Тому якщо дані містять в собі інші вкладені підструкутри(що, власне, і притаманне MongoDB) доцільніше використовувати rmongodb.
В нашій базі містяться всі дані про компанії, які доступні на crunchbase.  Ознайомитись з інформацією про Facebook можна тут http://api.crunchbase.com/v/1/company/facebook.js.
Для аналізу нам будуть потрібні лише такі дані:
Назва компанії, сфера її діяльності, рік заснування, раунди фінансування цієї компанії, рік  та сума інвестицій у цьому раунді, кількість інвесторів та їх тип (фінансова організація, особа чи компанія).Ці дані мають складну структуру:

name: Wetpaint
category: web
founded year: 2005
funding rounds:
1:
type of round: a
funded year: 2005
investors:
1:
type of investor: financial organization
name: Frazier Technology Ventures
2:
type of investor: financial organization
name: Trinity Ventures

Щоб провести подальший аналіз перетворимо отримані з MongoDB дані у датафрейм.
Для цього:
Встановимо rmongodb:
> install.packages(“rmongodb”)
> library(“rmongodb”)
Під'єднаємося до бази "crunch":
> mongo <- mongo.create(db = "crunch")
Вона знаходиться на локальній машині, тому використовуємо параметри з'єднання по замовчуванню.
Аргументи mongo.create():

 • host - хост та порт, де розташована MongoDB (хост за замовчуванням 127.0.0.1, порт 27017)
 • name - назви replset http://www.mongodb.org/display/DOCS/Replica+Sets
 • username - ім'я користувача
 • password - пароль користувача
 • db - назва бази даних
 • timeout – час в мілісекундах після якого якщо з'єднання не відбулось команда відміняється (по замовчуванню 0L)   

Якщо з'єднання відбулося успішно, виведемо кількість документів у колекції "company",  яка містить дані про компанії:
> if (mongo.is.connected(mongo)) {
+  print(mongo.count(mongo, "crunch.company"))
+ }
[1] 93194
Отже, маємо інформацію про 93194 компанії. Виберемо серед них ті, які були створені в період 2000-2011 роки та отримали фінансування. Опишемо наш запит та помістимо його у змінну query:
buf <- mongo.bson.buffer.create()
mongo.bson.buffer.start.object(buf, "total_money_raised")
mongo.bson.buffer.append(buf, "$ne", "$0")
mongo.bson.buffer.finish.object(buf)
mongo.bson.buffer.start.object(buf, "founded_year")
mongo.bson.buffer.append(buf, "$gte", 2000)
mongo.bson.buffer.finish.object(buf)
query <- mongo.bson.from.buffer(buf)
Крім того, нам потрібні не всі дані про компанії, а лише набір, описаний вище. Тому визначимо поля, які потрібно вибрати та помістимо їх значення у поле fields:
buf <- mongo.bson.buffer.create()
mongo.bson.buffer.append(buf, "name", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "category_code", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "deadpooled_year", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "funding_rounds.round_code", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "funding_rounds.funded_year", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "funding_rounds.raised_amount", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "funding_rounds.investments.company.permalink", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "funding_rounds.investments.financial_org.permalink", "true")
mongo.bson.buffer.append(buf, "funding_rounds.investments.person.permalink", "true")
fields <- mongo.bson.from.buffer(buf)
Підрахуємо кількість компаній, які відповідають критеріям, які описані в query та помістимо їх кількість у змінну count:
> mongo.count(mongo, "crunch.company", query)
[1] 9525
> count <- mongo.count(mongo, "crunch.company", query)
В публікації, присвяченій RMongo, ми вже рахували кількість компаній створених у цій період. Було засновано 43833 компаній, з них лише 20% отримали інвестиції.
Імпорт  з MongoDB відбувається за такою схемою:

 1. Отримуємо дані, які відповідають умовам нашого запиту використовуючи команду mongo.find(), результатом якої є об'єкт класу mongo.cursor”,
 2. Щоб видобути вміст mongo.cursor  використовуємо "mongo.cursor.value" в результаті отримуємо "mongo.bson" об'єкт,
 3. Перетворюємо "mongo.bson" у список.
Як бачимо, послідовність отримання даних аналогічна до MongoDB.
> cursor <- mongo.find(mongo, "crunch.company", query=query, field=fields, limit = count)

Обов'язкові аргументи mongo.find():
 • об'єкт, який створюється при з'єднанні з базою “mongo”,
 • колекція “company” в базі даних “crunch”,
 • запит, збережений в змінній “query”.
Додатково також можна вказати:
 • поля, які потрібно відобразити “fields”,
 • кількість записів у результаті “count” (по замовчуванню 1000),
 • як сортувати дані при відображенні,
 • скільки документів відкинути перед виконанням запиту,
 • особливі опції при виконанні запиту (await data, find slave тощо).   
Простий приклад отримання роботи з mongo.cursor:
while (mongo.cursor.next(cursor)){
 b <- mongo.cursor.value(cursor)  
 name <- mongo.bson.value (b, "name")
 category_code <- mongo.bson.value (b, "category_code") 
 }
Оскільки наші дані мають складну структуру, для перетворення їх на дата фрейм потрібно їх "розгорнути" починаючи з кінця (тобто починаючи з даних про інвесторів).
Тобто процедура наступна:

 1. Імпортувати дані використовуючи mongo.find(),
 2. Результат виконання перетворити на список(він в свою чергу буде містити вкладені списки), 
 3. "Розгорнути" отриманий список та  перетворити його на датафрейм.
Переглянути як це реалізовано можна на Github: https://github.com/energyfirefox/CrunchMongoR/blob/master/investments.R
Зауважу, що при перетвореннях списків та дата фреймів  використовувала пакет "plyr" який реалізує подібну до MapReduce стратегію. 
Отже, етап підготовки даних завершено.
Результат можна завантажити в .csv тут: 

З'ясуємо, який розподіл між типами інвесторів.

Очищуємо дані:
type_of_inv <- c("person", "financial_org", "company")
invest_companies <- invest_companies[invest_companies$investor_type %in% type_of_inv, ]
investorsdf <- invest_companies[ ,c("investor_type", "investor_name")]
investorsdf <- unique(investorsdf)
Та будуємо графік:
barplot(table(investorsdf$investor_type), main = "Types of investors")
Як бачимо, на ниві інвестицій найбільш чисельними є різні фінансові організації, за ними йдуть особи ("ангели"  і т.д.)


Як всі ці суб'єкти інвестують у різні галузі?


Групуємо дані за сферами:
types_of_investors <- aggregate(invest_companies$investor_type, by = list(invest_companies$investor_type, invest_companies$category_code), FUN = length)
Команда aggregate() є аналогом GROUP BY у SQL.
Будуємо графік кількості профінансованих компаній у різних сферах:
colnames(types_of_investors) <- c("type", "field", "count")
barchart(types_of_investors$type ~ types_of_investors$count | types_of_investors$field,
     xlab = "Count", main = "Funding by field")
Отже, фінансові організації не лише найчисельніша структура, але й найбільш активна у фінансуванні.

Визначимо найбільших інвесторів кожного типу:


> count_of_investors <- aggregate(invest_companies$investor_type, by = list(invest_companies$investor_name,invest_companies$investor_type), FUN = length)
> colnames(count_of_investors) <- c("name", "type", "count")
> 
> ## sorting count_of_investors by dec
> Ord <- order(count_of_investors$count, decreasing = TRUE)
> count_of_investors <- count_of_investors[Ord, ]
Поле count містить кількість здійснених вкладень (фінансування структури у компанію на різних етапах будемо вважати різними інвестиціями).
ТОП 10 осіб:
row.namesnamecount
17128ron-conway65
27028reid-hoffman45
35499david-cohen38
45476dave-mcclure34
56777naval-ravikant29
65725esther-dyson26
76287joshua-schachter25
85366chris-sacca23
95557david-tisch23
106336keith-rabois23
ТОП 10 компаній:

row.namesnamecount
1894techstars80
21048y-combinator62
3125betaworks41
4791seedcamp23
5193cisco18
6722qualcomm16
7772safeguard-scientifics14
8776salesforce13
950amazon12
10275ebay12ТОП 10 фінансових організацій:
row.namesnamecount
14052sequoia-capital234
22029draper-fisher-jurvetson230
31100accel-partners229
42788intel-capital225
53409new-enterprise-associates212
62265first-round-capital178
72977kleiner-perkins-caufield-byers173
81459benchmark-capital162
92500greylock142
101470bessemer-venture-partners135


Перейдемо до аналізу раундів фінансування.
Дані про інвесторів нам вже не потрібні, відкидаємо їх:
> invest_companies2 <- invest_companies[ , c("name","category_code", "code_type", "raised_amount", "funded_year", "number_investors")]
> invest_companies2 <- unique(invest_companies2)

З'ясуємо, як мінялась сума фінансувань по роках.
Очищуємо дані:

invest_companies2 <- invest_companies2[invest_companies2$funded_year >= 2000, ]
invest_companies2 <- invest_companies2[invest_companies2$funded_year != "unknown year", ]
invest_companies2 <- invest_companies2[!is.na(invest_companies2$funded_year), ]
Суми фінансувань будемо рахувати в тисячах доларів:

> invest_companies2$raised_amount <- invest_companies2$raised_amount / 1000
Будуємо коробчасту діаграму для кожного року:
> boxplot(invest_companies2$raised_amount ~ invest_companies2$funded_year, outline= T,
+     xlab = "Year", ylab = "Raised amount (in thousands $)",
+     main = "Raised by years")
Велика кількість "викидів" не дозволяє детальніше побачити картину фінансування, тому побудуємо графік без "викидів":
> boxplot(invest_companies2$raised_amount ~ invest_companies2$funded_year, outline= F,
+     xlab = "Year", ylab = "Raised amount (in thousands $)",
+     main = "Raised by years")
>     )
Спостерігаємо зниження обсягу інвестицій після кризи 2008. З 2010 суми знову почали зростати.


Скільки компанії отримують на різних стадіях росту?
Дана схема ілюструє процес фінансового зростання компанії (джерело:  http://en.wikipedia.org/wiki/Seed_funding)
Першу стадію зростання ще називають "долиною смерті", оскільки більшість новостворених компаній припиняє свою діяльність, так і не отримавши прибутків.  Фінансування на цьому етапі: гранти, ангельські інвестиції та посів. 
Вийшовши з "долини смерті" компанії переходять у стадію стрімкого зростання (перший та другий транш інвестиції) та сповільнення росту (подальші транші інвестицій). Після цього виходять на ІРО.
Проаналізуємо розмір інвестицій на кожній стадії зростання:
Додамо поле "stage" до наших даних:
> invest_companies2 <- cbind( invest_companies2, "stage")
Виберемо дані першої фази (ангельські інвестиції, посів, гранти):
> invest_companies2 <- cbind( invest_companies2, "stage")
> inestments1 <- c("angel", "seed", "grant")
> invest_companies2vd <- invest_companies2[invest_companies2$code_type %in% inestments1 , ]
> invest_companies2vd$stage <- "stage 1"
Вище ми вже стикнулися з проблемою "викидів", тому одночасно будуємо графік з "викидами" та без:
> par(mfrow=c(1,2))
> boxplot(invest_companies2vd$raised_amount ~ invest_companies2vd$code_type, outline= T,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "With outliers")
> boxplot(invest_companies2vd$raised_amount ~ invest_companies2vd$code_type, outline= F,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "Without outliers")
Бачимо, що гранти мають найменший розмір, середній розмір посіву 250 000 $, а середній розмір ангельського фінансування 500 000 $.
Статистика для першої стадії (в тисячах доларів):
> summary(invest_companies2vd$raised_amount)
  Min. 1st Qu.  Median   Mean 3rd Qu.   Max. 
   0.0   50.0  300.0  827.2  905.0 150000.0 

Аналогічні дії  для ранньої стадії росту:
> inestments2 <- c("a", "b")
> invest_companies2ab <- invest_companies2[invest_companies2$code_type %in% inestments2 , ]
> invest_companies2ab$stage <- "stage 2"
> ### remove exessive factors
> invest_companies2ab$code_type <- as.factor(as.character(invest_companies2ab$code_type))
> par(mfrow=c(1,2))
> boxplot(invest_companies2ab$raised_amount ~ invest_companies2ab$code_type, outline= T,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "With outliers")
> boxplot(invest_companies2ab$raised_amount ~ invest_companies2ab$code_type, outline= F,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "Without outliers")
Кошти другого траншу суттєво перевищують кошти першого, хоча й бувають винятки.
Статистика для стадії раннього зростання:
> summary(invest_companies2ab$raised_amount)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
   0  2600  5300  8441  10000 400000 

Поглянемо на пізню стадію росту:
> inestments3 <- c("c", "d", "e", "f")
> invest_companies2cd <- invest_companies2[invest_companies2$code_type %in% inestments3 , ]
> invest_companies2cd$stage <- "stage 3"
> ### remove exessive factors
> invest_companies2cd$code_type <- as.factor(as.character(invest_companies2cd$code_type))
> par(mfrow=c(1,2))
> boxplot(invest_companies2cd$raised_amount ~ invest_companies2cd$code_type, outline= T,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "With outliers")
> boxplot(invest_companies2cd$raised_amount ~ invest_companies2cd$code_type, outline= F,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "Without outliers")
І знову суми зростають з кожним раундом.
Статистика для цієї фази:
> summary(invest_companies2cd$raised_amount)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
   0  8000  13150  20470  22000 950000 
Розглянемо динаміку зростання коштів для трьох фаз:
Об'єднаємо всі дані разом:
> icompany <- rbind(invest_companies2ab, invest_companies2cd, invest_companies2vd)
Побудуємо результат з викидами і без:
> boxplot(icompany$raised_amount ~ icompany$stage, outline= T,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "With outliers") 
> boxplot(icompany$raised_amount ~ icompany$stage, outline= F,
+     xlab = "Round", ylab = "Raised amount (in thousands $)", main = "Without outliers")
Бачимо, що суми коштів на кожній стадії разюче відрізняються.
Отже,

 • найбільш активними інвесторами є фінансові організації;
 • лише 20% компаній отримують фінансування;
 • з кожним траншем суми інвестування значно збільшуються.

2 коментарі:

 1. DOMPETCASINO SITUS JUDI ONLINE CASINO ONLINE DAN SABUNG AYAM

  Situs judi online saat ini sudah menjadi hal yang sangat banyak di jumpai di dunia internet. Salah satu permainan judi online yang paling digemari saat ini adalah poker online dan casino online. Oleh sebab itu kini hadir situs judi poker dan dominoqq online yang bernama Dompetcasino. Kami kini ikut hadir untuk membantu memenuhi permintaan para pejudi online. Dompetcasino sendiri juga menyediakan 7 jenis games yang bisa anda mainkan cukup dengan 1 User ID saja. Game tersebut adalah sabung ayam, baccarat, sicbo, rulette, dragon tiger, slot game dan casino online. Permainan yang kami sediakan tentunya cukup lengkap dong ya.

  PELAYANAN TERBAIK SITUS JUDI ONLINE DOMPETCASINO

  Untuk menjadi sebuah situs judi online yang berkualitas, tentunya pelayanan yang kita berikan juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena kami Dompetcasino selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk member kami. Jika tanpa member setia yang bermain Bersama kami, kami tidak ada apa apanya. Karena itu, bagi kami setiap member adalah raja bagi kami. Oleh sebab itu kami menyediakan layanan livechat dan CS 24jam nonstop. CS yang kami sediakan juga siap melayani semua keluhan atau pun saran anda. Mulai dari persoalan transaksi,games mulai dari poker online hingga casino online. Intinya adalah CS kami bersedia membantu anda kapan pun dan apa pun permasalahan yang anda hadapi.

  PENAWARAN BONUS JUDI ONLINE CASINO ONLINE DAN SABUNG AYAM

  Kami juga memberikan beberapa jenis bonus untuk member kami. Hal tersebut tentu saja sebagai komitmen buat member kami yang sudah sangat setia bermain Bersama kami. Bonus tersebut seperti bonus cashback 2%. Kami juga menawarkan bonus referral sebesar 2%. Bonus referral bisa di dapatkan dengan mengajak teman anda bermain di situs judi online Dompetcasino. Bonus referral akan masuk secara otomatis ke akun anda setiap teman anda bermain. Jadi apalagi yang anda tunggu? Ayo coba peruntungan anda hari ini dan menang sebanyak-banyaknya di Dompetcasino. Mari daftar sekarang dengan menekan tombol daftar di atas atau menguhubungi livechat kami. Dompetcasino situs judi online, casino online dan casino online terbaik di Indonesia.

  casino online
  situs judi
  judi online terpecaya
  sabung ayam online
  dompetcasino
  situs poker
  poker online

  ВідповістиВидалити
 2. Poker online | Poker Uang Asli | Situs Poker | Agen Poker
  Dompetpoker Adalah Situs Agen Judi Poker Online Uang Asli Dengan Server Terbaik,Permainan Poker 7 game Dalam 1 Website Bermain Poker Uang Asli Dengan Kualitas Server Terbaik Serta Tampilan Terbaru Hanya Di DompetPoker. Agen Poker Yang Memberikan Jaminan Keamanan Dalam Bermain Poker Online Tanpa Bot, Admin Serta Kami Selalu Memberikan Pelayanan Terbaik Selama 24 Jam Setiap Harinya, Kini Semua Member Dapat Bermain Agen Poker Online | Domino QQ | Ceme Keliling | Live Poker | Capsa Susun Kapan Pun Dan Di manapun Karena Kami Menyediakan Aplikasi Android Dan Iphone Sehingga Anda Dapat Bermain Dewa Poker Di SmartPhone Anda.
  dompetpoker tbk adalah site/situs agen judi poker online uang asli dengan server terbaik di dukung oleh customer service yang sopan dan ramah
  DOMPET POKER ADALAH SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA DAN TERBAIK DI INDONESIA ID-ID YANG MENYAJIKAN 6 PERMAINAN DALAM 1 WEBSITE. – POKER UANG ASLI – LIVE POKER – CEME – CEME KELILING – DOMINO QQ – CAPSA SUSUN.
  Proses Deposit withdraw Mudah dan cepat, tidak bertele – tele (wd tidak ada batas). Segera daftarkan diri di Dompetpoker.com dan ajak kerabat bermain bersama kami & ada bonus referal. Kami Melakukan Dengan Transaksi Cepat, Mudah, Aman & Terpercaya. Agen DOMPET POKER bermain 100% FAIRPLAY dan Tidak Ada BOT, Jika Ada, Uang Kami Kembalikan Full
  poker online
  agen poker
  agen poker terbaik
  agen poker terpercaya
  poker uang asli
  situs poker

  ВідповістиВидалити