понеділок, 31 січня 2011 р.

GROUP BY in R

 Аналогом  GROUP BY в SQL в R  виступає функція aggregate.

 # групувати дані з датафрейму mtcars, групуючи по cy1 та vs, j,  # обраховуючи середнє для числових змінних
aggdata <-aggregate(mtcars, by=list(cyl,vs), FUN=mean, na.rm=TRUE) print(aggdata)
При використанні даної функції, те, по чому групуємо, має зберігатися в list (навіть якщо це одна функція)

Немає коментарів:

Дописати коментар