понеділок, 18 січня 2010 р.

Google Chart API

З допомогою Chart API  зробила таке:


http://chart.apis.google.com/chart?
cht=ls // - тип діаграми
&chd=t:15,26,51,61|2,3,15,3 - набори даних
&chs=400x400 розмір діаграми
&chxt=x,y - осі, які потрібно відображати
&chxr=0,0,61,10 - значення для осей
&chco=FF0000,00FF00 - кольори графіків
&chtt=Site+visitors+by+month|Січень - заголовок діаграми
&chg=20,50 - додаткові лінії (ті що пунктиром)
&chm=r,000000,0,0.1,0.11|R,FF0000,0,0.1,0.12 - маркери на графіку - червона та чорна вертикальні лінії


Немає коментарів:

Дописати коментар