понеділок, 4 серпня 2014 р.

Обрахунок подібності між користувачами з допомогою Pig

Apache Pig -  високорівнева процедурна мова, яка дозволяє здійснювати SQL-подібні запити до великих датасетів з використанням платформ Hadoop та MapReduce. Сьогодні я опишу як з допомогою Pig можна вирішувати стандартну задачу визначення подібності між користувачами на прикладі даних з kaggle змагання Acquire Valued Shoppers Challenge.

Отже, опис вхідних даних:
transactions:
id - ідентифікатор покупця
chain - код магазину
dept - узагальнена група категорії(category), наприклад "вода".
category - категорія (напр. "газована вода")
company - ідентифікатор компанії, яка продала товар
brand - ідентифікатор бренду товару
date - дата покупки
productsize - кількість купленого товару (напр. 3 пляшки води)
productmeasure - одиниці вимірювання товару (кг, л)
purchasequantity - кількість куплених одиниць
purchaseamount - сума покупки (може бути і від'ємною, якщо покупець повернув товар пізніше)

Основна ідея колаборативної фільтрації: для кожного користувача знайти N користувачів, які максимально на нього подібні. Оце "максимально подібні" може виражатись різними метриками подібності. Вибір цих метрик залежить від того, як користувачі можуть оцінювати продукти: чисельно (напр. рейтинг) чи бінарно (купив/не купив, клікнув/не клікнув і т.д.).
У нашому випадку в якості ідентифікатора товару можна вибрати brand або комбінацію "category + company + brand". "Оцінка" продукту - сам факт покупки(тобто бінарна величина).
Для роботи з Pig нам не потрібно це перетворювати в матрицю і зберігати значення, які мають оцінку "0". Достатньо зберігати дані у вигляді:
 customer_id1 product_id3 
 customer_id2 product_id4 
Оскільки оцінка бінарна - можемо використовувати в якості метрики коефіцієнт Жаккарда:
де A та B - відповідно множини брендів, куплених користувачами, подібність між якими ми хочемо обрахувати.
Перейдемо до імплементації на Pig (про встановлення можна почитати тут: http://www.gettingcirrius.com/2012/04/practical-apache-pig-recipes-round-1.html)
Для обрахування подібності між всіма користувачами нам буде потрібно дві копії даних про покупки.
 
-- Завантажуємо дані відповідно до схеми: 
 trans1 = LOAD 'transactions.csv' using PigStorage(',') AS (id:chararray, chain:chararray, dept:chararray,  category:chararray, company:chararray, brand:chararray, date:chararray, productsize:int, productmeasure:chararray, purchasequantity:chararray, purchaseamount:chararray); 
 trans2 = LOAD 'transactions.csv' using PigStorage(',') AS (id:chararray, chain:chararray, dept:chararray, category:chararray, company:chararray, brand:chararray, date:chararray, productsize:int, productmeasure:chararray, purchasequantity:chararray, purchaseamount:chararray); 
  
 -- Відкидаємо перший рядок: 
 trans1 = FILTER trans1 BY id != '"id"'; 
 trans2 = FILTER trans2 BY id != '"id"'; 
  
 -- Залишаємо лише поля id та brand: 
 brand_1 = FOREACH trans1 GENERATE id, brand; 
 brand_2 = FOREACH trans2 GENERATE id, brand; 
  
 -- Видаляємо дублікати записів: 
 brand_1 = DISTINCT brand_1; 
 brand_2 = DISTINCT brand_2; 

 -- Для кожного користувача зберігаємо список його покупок та рахуємо загальну кількість його покупок:
 grouped_brand = GROUP brand_1 BY id;
 aug_brand = FOREACH grouped_brand GENERATE FLATTEN(brand_1) AS (id, brand), COUNT(brand_1) AS id_out;

 grouped_brand_2 = GROUP brand_2 BY id;
 aug_brand_2 = FOREACH grouped_brand_2 GENERATE FLATTEN(brand_2) AS (id, brand), COUNT(brand_2) AS id_out;

 -- Робимо join по бренду:
 brand_joined = JOIN aug_brand BY brand, aug_brand_2 BY brand;

 -- Результат виглядає так:
 -- (id1,brand,id1_purchased_amount,id2,brand,id2_purchased_amount)
 -- (101496614,17286,1,103573386,17286,1)
 -- (101496614,17286,1,103578365,17286,2)
 -- (101496614,17286,1,103580546,17286,1)
 -- (101496614,17286,1,103582976,17286,2)


 -- Для користувачів знаходимо кількість спільних брендів(intersection_size) та загальну кількість брендів(added_size)
 intersection = FOREACH brand_joined {
         --
         -- results in:
         -- (X, Y, |X| + |Y|)
         -- 
         added_size = aug_brand::id_out + aug_brand_2::id_out;
         GENERATE
          aug_brand::id AS user1,
          aug_brand_2::id AS user2,
          added_size AS added_size
         ;
        };


 intersect_grp  = GROUP intersection BY (user1, user2);

 intersect_sizes = FOREACH intersect_grp {
          --
          -- results in:
          -- (X, Y, |X /\ Y|, |X| + |Y|)
          --
          intersection_size = (double)COUNT(intersection);
          GENERATE
           FLATTEN(group)        AS (user1, user2),
           intersection_size      AS intersection_size,
           MAX(intersection.added_size) AS added_size -- hack, we only need this one time

          ;
         };

 -- Обраховуємо подібність між користувачами:
 similarities = FOREACH intersect_sizes {
         --
         -- results in:
         -- (X, Y, |X /\ Y|/|X U Y|)
         --
         similarity = (double)intersection_size/((double)added_size-(double)intersection_size);
         GENERATE
          user1     AS user1,
          user2     AS user2,
          similarity AS similarity
         ;
        };
 -- Виводимо результат:
 -- DUMP similarities;
 
 -- Відкидаємо записи, де подібність = 0 чи поле user1 = user2:
 similarities = FILTER similarities BY user1 != user2 and similarity > 0; 
 -- Зберігаємо таблицю подібності:
 STORE similarities into 'similarity_results' USING PigStorage(',');
Як запустити такий скрипт на Amazon Web Services у продовженні.

Немає коментарів:

Дописати коментар