середа, 15 січня 2014 р.

R + MySQL + Ubuntu

Сьогодні налаштуємо імпорт даних з MySQL в R. Як R, так і MySQL встановлені на машині з 64-бітній Ubuntu 12.04.
Встановлюємо ODBC для Ubuntu:
 sudo apt-get update 
 > sudo apt-get install unixODBC unixODBC-dev 
 > sudo apt-get install libmyodbc 
 > sudo gedit /etc/odbc.ini 
odbc.ini може виглядати так:
 [name_of_base] 
 Driver  = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so 
 Description = MyODBC 3.51 Driver DSN 
 SERVER  = localhost 
 PORT   = 3306 
 USER   = user_name 
 Password  = your_password 
 Database  = your_db_name 
 OPTION  = 3 
 SOCKET  = /var/run/mysqld/mysqld.sock 
Якщо база знаходиться на віддаленій машині вказуємо сервер і порт, які дозволяють до неї приєднатись. Вказуємо конфігурацію odbcinst.ini:
 > gedit /etc/odbcinst.ini 
Приклад odbcinst.ini:
 [MySQL] 
 Description = ODBC for MySQL 
 Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so 
 Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so 
 FileUsage = 1 
Перевіряємо чи ODBC працює коректно:
 > odbcinst -j 
 unixODBC 2.2.14 
 DRIVERS............: /etc/odbcinst.ini 
 SYSTEM DATA SOURCES: /etc/odbc.ini 
 FILE DATA SOURCES..: /etc/ODBCDataSources 
 USER DATA SOURCES..: /root/.odbc.ini 
 SQLULEN Size.......: 8 
 SQLLEN Size........: 8 
 SQLSETPOSIROW Size.: 8 
 > echo "select 1" | isql -v name_of_base 
 +---------------------------------------+ 
 | Connected!       | 
 |          | 
 | sql-statement       | 
 | help [tablename]      | 
 | quit         | 
 |          | 
 +---------------------------------------+ 
Переходимо в R та встановлюємо пакет RODBC:
 > sudo R 
 > install.packages('RODBC') 
І, нарешті, можемо з R працювати з нашою базою:
 > library(RODBC) 
 > connect_to_db <- odbcConnect('name_of_base', uid = 'user_name', pwd = 'password') 
Налаштування аналогічного імпорту в PostgreSQL: http://energyfirefox.blogspot.com/2010/12/r-postgres.html

Немає коментарів:

Дописати коментар